Pris

Forældrebetalingen følger Viborg kommunes satser for forældrebetaling til pasning uden kostordning. Ligeledes følger vi de kommunale fripladsregler og tilskud.

Priserne er pr. 1.1.2022

Pris pr. måned: kr. 2.004 kr.

Søskenderabat: Det første barn betaler fuld pris, de efterfølgende børn fra samme adresse, betaler halv pris

Tangelopperne - Husbondvej 41 - 8850 Bjerringbro
E-mail: bhvtangelopperne@gmail.com | Tlf.: 50519211