Hvem er vi?

Tangelopperne er en lille institution normeret til 30 børn, hvilket giver en tæt kontakt med det enkelte barn og rolig atmosfære i hverdagen. Vi er èt hus og ikke stueopdelt, så alle voksne kender alle børn, og omvendt.

Børnehaven Tangelopperne er en del af Tange Kristne Friskole, der også er børnehavens nabo. Børnehaven har sin egen afdelingsleder, der refererer til skolelederen. Vi bygger på det Kristne livs- og menneskesyn, som bl.a. betyder, at vi er skabt af Gud, og alle har uendelig stor værdi.

I Tangelopperne er der en hjemlig og varm atmosfære. Vi ønsker at vores børn skal trives da det er den bedste forudsætning for at udvikle sig optimalt. Et trygt og overskueligt miljø, samt respekt og omsorg overfor det enkelte barn, prioriterer vi meget højt. Der er plads til forskelligheder, og barnet støttes i dets individuelle og personlige udvikling. Samtidig arbejder vi med sociale relationer og samspil med andre børn og voksne. Vi opmuntrer og støtter barnet og fokuserer på styrker, og det der lykkes. Gennem styrkelse af barnets selvværd, er vi med til at udruste det til, at mestre de udfordringer, livet byder på, både nu og fremover.

Hos Tangelopperne er der altid imødekommende, synlige og nærværende voksne og vi byder velkommen til alle familier uanset baggrund.

Tangelopperne - Husbondvej 41 - 8850 Bjerringbro
E-mail: bhvtangelopperne@gmail.com | Tlf.: 50519211