Hvorfor vælge tangelopperne

Vores fokus på musik, natur og motorik afspejles i Tangeloppernes hverdag, hvor personalet har en bred faglig viden indenfor områderne.

Musik

Vi leger med musik, rytme, sang, instrumenter, bevægelse og sprog. Vi bruger musik til vores daglige samlinger og ugentlig er der en musik-dag. Her får barnet mulighed for at øve sig i, at stå frem for andre og i at være en del af et større fællesskab.

 • Musik understøtter og udvikler det enkelte barns sprog og kroppens naturlige rytme
 • Musik skaber en fællesskabsfølelse og gode sociale kompetencer
 • Vi eksperimenterer og leger med larm, stilhed og lytter godt efter
 • Vi synger både kristne sange og almindelige kendte børnesange
 • På tavlen præsenterer vi ugens rim, bordvers, ugens bogstav og sang
 • Vi danser, leger sanglege og bruger hele vores krop

Natur

Tangelopperne ligger midt i en naturskøn perle ved, skov, bakker, sø og marker lige udenfor døren. Generelt er vi meget ude fordi det åbner op for alle barnets sanser. Det enkelte barn bliver udfordret i naturen gennem leg, både motorisk, musisk, socialt, kreativt og rytmisk. Vi prioriterer at stoppe op og undersøge nærmere på det vi opdager i naturen, og sammen bliver vi klogere på naturens processer.

 • Vi bliver klogere på naturens små processer. Sneen smelter, bladene falder, blomster gror, regn bliver til vandpytter, dyrenes fodspor, de små insekter kommer frem osv.
 • Vi har en dejlig ny legeplads, med rig mulighed for fysisk udfoldelse, og plads til at lege i mindre grupper.
 • Vi er ude i al slags vejr; sol, sne, regn og blæst. Vi bliver både mudret og våde.
 • Vi går både lange og korte ture rundt i Tange i al slags kupperet terræn.
 • Vi har mange forskellige tur-steder, bl.a Energimuseet, Egernstedet, Skovsyrestedet, Dinusaur-hullet, udsigtsteder, Blåbærstedet mm.
 • Vi klatrer i træer, laver huler og leger rollelege.
 • Børnene lærer om dyr, insekter, planter osv. og får en respekt for vores natur.
 • Der er højt til loftet.
 • Vi laver mad på bål – gerne med ingredienser fra vores egen lille køkkenhave.
 • Vi laver ting af forskellige naturmaterialer

Motorik

Motorik er en naturlig del af børns hverdag. Vi ønsker som personale et særligt fokus på motorikken, så det er med til at udvikle det enkelte barn. Vi har en ugentlig motorik-dag, hvor vi har skolens lille hal med bolde, ribber, springbræt, madrasser mm til rådighed. Vi benytter os, ud over vores egen gode legeplads, også af skolens legeplads, samt vores fantastiske omkringliggende natur.

 • En masse skøre lege, hvor pulsen kommer op og der er fart over feltet.
 • Vi laver aktiviteter der stimulerer barnets nysgerrighed, og lyst til at bruge kroppen.
 • Vi leger regel-lege, der er med til at udvikle barnets motorik, ex `alle mine kyllinger` eller ´fangeleg`.
 • Fokus på udvikling af de primære sanser; følesansen, balancesansen, kropssansen, syns-, lugte-, høre- og smagssansen.
 • Understøtte og udvikle det enkelte barns motorik, der hvor det er.
 • Opmuntre, rose, guide og heppe så det kravler helt ind til barnets selvværd.
 • Vi bruger fantasien og tager på fantasiture…
 • Vi har en pædagog med grundkursus i sanseintegration

Vi tilbyder ugentlig sproggrupper og sanseintegrationsgrupper for enkelte af børnene.

Tangelopperne - Husbondvej 41 - 8850 Bjerringbro
E-mail: bhvtangelopperne@gmail.com | Tlf.: 50519211