Forældrebetalingen følger Viborg kommunes satser for forældrebetaling til pasning uden kostordning. Ligeledes følger vi de kommunale fripladsregler og tilskud

Priserne er pr. 1.1.2019

Pris pr. måned: 1806 kr

Søskenderabat: Det første barn betaler fuld pris, de efterfølgende børn fra samme adresse, betaler halv pris

 

Gå til toppen