Forældrebetalingen følger Viborg kommunes satser for forældrebetaling til fuldtidspasning uden kostordning. Ligeledes følger vi de kommunale fripladsregler og tilskud

Priserne er pr. 1.1.2018

Fuldtidsplads: 1794 kr pr. måned

Søskenderabat: Det første barn betaler fuld pris, de efterfølgende børn fra samme adresse, betaler halv pris

Deltidspladser: Der udbydes ikke deltidspladser

 

Gå til toppen