Børn med særlige behov:

Alle børn inkluderes så meget som overhovedet muligt. Børn med særlige behov og udfordringer vil der i den givende situation blive lavet særlige handleplaner, der understøtter deres læring. Handleplanerne vil blive lavet i samarbejde med personale, forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere som fx psykologer eller talepædagoger.

Gå til toppen