Barnets sproglige udvikling

Sprog er en vigtig faktor i kommunikation, både verbalt og non-verbalt. Det er vigtigt at barnet udvikler et alsidigt sprog, når det skal i kontakt med omverdenen og give udtryk for følelser, tanker og behov. Det er vigtigt i forhold til de sociale kompetencer.

I Tangelopperne arbejder vi særligt med sprogudtale og sprogforståelse, men også med kropssprog, billedsprog og skriftsprog når de nærmer sig skolestart.

Mål:

-          Barnet skal øge sit ordforråd, og evne til at bruge sproget

-          Barnet skal lære at sætte ord på tanker og følelser

Tiltag:

-          Vi støtter barnet i at sætte ord på sine følelser og oplevelser

-          Vi synger og laver rim og remser

-          Vi snakker om hvad der er sket og skal ske

-          Vi lytter til hvad barnet siger, og giver det tid til at få sagt det det gerne vil sige

-          Vi hjælper barnet med at aflæse andres kropssprog

Tegn:

-          Barnet deltager i det vi snakker om

-          Barnet fortæller hvad det har lavet fx i weekenden

-          Barnet begynder at kunne udtrykker følelser og tanker

-          Barnet udvider sit ordforråd

Gå til toppen