Barnets sociale kompetencer

Barnets sociale kompetencer skabes og styrkes i samspillet med andre, når det efterligner og spejler sig, modtager og giver respons. Barnet skal anerkendes, som den det er, med de styrker og svagheder det har med. Barnet skal have mulighed for at udforske fællesskabet, og der skal være plads til, at det ind i mellem ”falder ved siden af”, og opfører sig uhensigtsmæssigt, og dermed drage sine egne erfaringer.

Det er de voksnes ansvar at der er en god og respektfuld omgangstone og atmosfære.

Mål:

-          Barnet er en del af fællesskabet

-          Barnet lærer at sige til og fra

-          Barnet kan etablere venskaber og relationer

-          Barnet kender de sociale spilleregler

Tiltag:

-          Vi laver aktiviteter med fokus på nye relationer

-          Vi hjælper barnet med at komme ind i lege

-          Vi giver barnet plads til at prøve selv at løse konflikter, men hvor vi iagttager, og hjælper med at komme godt igennem konflikten hvis det er nødvendigt

-          Vi taler med barnet om hvad der sker, hvis nogen er fraværende, hvad vi skal lave osv. Så barnet får en forståelse for de andre og omverdenen

-          De voksne viser sig som et godt eksempel, og er ansvarlige for en god og anerkende omgangstone

Tegn:

-          Barnet kan rumme og vise omsorg for de andre børn

-          Barnet afprøver og kan agere i de sociale spilleregler

-          Barnet siger til og fra over for de andre børn

-          Barnet deltager i aktiviteter sammen med de andre børn

-          Barnet hjælper andre børn hen til en voksen når de er kede af det

Gå til toppen