Barnets alsidige personlige udvikling

For at klare sig i den verden vi er en del af, er der meget der skal læres og prøves. Det er derfor vigtigt at ethvert barn lærer sig selv godt at kende, og stoler på, at man er god nok som den man er. Og at det er ok at man ikke kan det samme som andre, men at man så kan nogle andre ting.

 

Mål:

-          Barnet skal føle sig respekteret, set hørt og forstået

-          Barnet skal føle sig anerkendt for de følelser det har, og støttes i at lære at håndtere dem. Fx glæde, vrede, frustration og sorg

-          Robuste børn med selvværd og selvtillid

Tiltag:

-          Vi siger godmorgen til barnet og dets forældre hver morgen, og kommentere på forandringer og fravær

-          Vi støtter barnet i at hjælpe de andre børn, og i at være selvhjulpne.

-          Vi giver barnet succesoplevelser, så det får en tro på sig selv

-          Vi støtter barnet i at sige til og fra

-          Vi snakker om de forskellige følelser

-          Vi hjælper barnet til at forstå og agere i sine følelser, ved at sætte ord på. Fx jeg kan se du er vred,

-          Rose barnet

Tegn:

-          Vi ser barnet `hvile i sig selv`

-          Barnet holder fast i egne holdninger og grænser

-          Barnet lærer at mærke egne følelser og kende egne grænser

-          Barnet kan rumme og vise omsorg for andre

Gå til toppen