I Tangelopperne ønsker vi, at skabe en hjemlig og varm atmosfære. For at barnet har den bedste forudsætning for at udvikle sig optimalt, er det vigtigt at barnet trives. Vi tror på værdien af det trygge, overskuelige miljø, og vi prioriterer respekt og omsorg for det enkelte barn meget højt. Der er plads til forskelligheder, og børnene støttes i deres individuelle, personlige udvikling. Samtidig arbejder vi med sociale relationer og samspil med andre børn og voksne. Vi opmuntrer og støtter børnene og fokuserer på styrker, og det der lykkes.

Gennem styrkelse af børnenes selvværd, er vi med til at udruste dem til, at mestre de udfordringer, livet byder på, både nu og fremover.

I Tangelopperne laver vi mange sjove aktiviteter. vi er meget ude, og vi bruger naturen omkring os rigtig meget. Vi markerer højtider og årstider, såsom forår, høstfest, jul og påske.

Børnene bliver mødt af engagerede og nærværende voksne, der tager ansvar for, at børnene oplever nærvær og tryghed.

Tangelopperne er en lille institution normeret til 30 børn, hvilket giver en tættere kontakt med det enkelte barn og rolig atmosfære i hverdagen.

Alle børn inkluderes så meget som overhovedet muligt. For børn med særlige behov og udfordringer vil der i den givende situation blive lavet særlige handleplaner, der understøtter deres læring. Handleplanerne vil blive lavet i samarbejde med personale, forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere som fx psykologer eller talepædagoger.

I Børnehaven Tangelopperne arbejder vi ud fra det Kristne livs- og menneskesyn, som bl.a. betyder at vi er skabt af Gud, og alle har uendelig stor værdi 

Tangelopperne er en del af Tange Kristne Friskole, der også er børnehavens nabo. Børnehaven har sin egen afdelingsleder, der refererer til skolelederen. 

Gå til toppen